Velkajärjestely

Velkajärjestely on taloudellinen järjestelykeino, joka tarjoaa yksityishenkilölle tai yritykselle mahdollisuuden selviytyä velkaongelmistaan. Se on viimeinen keino järjestellä velat, kun muut keinot, kuten neuvottelut velkojien kanssa, eivät ole tuottaneet tulosta. Velkajärjestelyssä velallisen talous ja velat kartoitetaan, minkä jälkeen laaditaan maksuohjelma velkojen maksamiseksi.

€ 1,000 € 60,000
1 vuotta 15 vuotta
Arvioitu kuukausierä € 342/kk

Tämä arvio on laskettu käyttäen nimelliskorkoa 5.0%.

  • Henkilökohtainen korko
  • Kokeile ilman sitoumusta
  • Ei vaadi vakuuksia

Esimerkki lainan kustannuksista: Lainasumman ollessa €, nimelliskorko . Esimerkin takaisinmaksuaika on vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 €. Takaisinmaksettava kokonaissumma on €, jolloin kuukausittainen lainan maksu €. Lainasummat 1000 € – 60000 €, takaisinmaksu 1-15 vuotta. Nimelliskorko on 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset 0 – 150 €.

Uusi alku velalliselle
Askellus kohti taloudellista vakautta
Yksityishenkilön ja yrityksen apu

Aloita velkajärjestelyn hakeminen jo tänään ja ota askel kohti taloudellista vapautta.

Velkojen määrän kartoitus

Ennen velkajärjestelyn hakemista on tärkeää kartoittaa velkojen kokonaismäärä ja talouden nykytilanne. Tämä antaa selkeän kuvan velkojen suuruudesta ja maksukyvystä.

Velkajärjestelyn hakeminen

Velkajärjestelyn hakeminen tapahtuu tuomioistuimen kautta. Hakemus tulee perustella huolellisesti ja siihen tulee liittää tarvittavat liitteet, kuten todistus tuloista ja menoista sekä selvitys velkojen määrästä.

Maksuohjelman noudattaminen

Kun velkajärjestely on myönnetty, laaditaan velalliselle maksuohjelma. Maksuohjelman noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta velkajärjestely voidaan viedä loppuun asti ja velallinen voi aloittaa uuden, velattoman elämän.

Velkajärjestelyn yleiskatsaus

Velkajärjestely on yksityishenkilön taloudelliseen ahdinkoon tarjoama ratkaisu, joka mahdollistaa velkojen maksamisen realistisella ja hallittavalla tavalla. Velkajärjestelyssä velallisen velat järjestellään uudelleen ja laaditaan maksuohjelma, joka perustuu hänen tuloihinsa ja elämäntilanteeseensa.

Velkajärjestelyyn hakeutuminen on merkittävä askel velallisen elämässä. Se on mahdollisuus päästä eroon velkataakasta ja aloittaa taloudellisesti puhtaalta pöydältä. Velkajärjestelyn avulla velallinen saa apua velkojen hallintaan ja niiden maksamiseen.

Velkajärjestelyä voidaan hakea, mikäli velallisen talous on niin tiukalla, ettei hän pysty maksamaan velkojaan. Hakemus tehdään yleensä oman kunnan talous- ja velkaneuvonnan kautta. Hakemuksen jälkeen selvittäjä arvioi, täyttääkö henkilö velkajärjestelyn edellytykset.

Velkajärjestelyn edellytyksenä on yleensä se, että velallisen talous on niin tiukalla, ettei hän pysty maksamaan velkojaan. Velkajärjestelyssä velkojat saavat yleensä vain osan veloistaan takaisin, mutta se on parempi vaihtoehto kuin se, että velallinen ei pystyisi maksamaan velkojaan lainkaan.

Velkajärjestelyssä laadittava maksuohjelma on yksilöllinen. Se perustuu velallisen tuloihin ja menoihin, ja se on tarkoitettu realistiseksi suunnitelmaksi velkojen maksamiseksi. Maksuohjelma voi kestää useita vuosia, mutta sen avulla velallinen pystyy maksamaan velkansa ja pääsemään eroon velkataakastaan.

Velkajärjestelyn merkitys on suuri. Se tarjoaa velalliselle mahdollisuuden uuteen alkuun ja velattomaan elämään. Velkajärjestely on myös merkityksellinen velkojille, sillä se takaa heille edes osan saatavistaan takaisin.

Kilpailuta lainat - Velkajärjestely

Usein kysytyt kysymykset

Velkajärjestely tarkoittaa lakisääteistä menettelyä, jossa ylivelkaantuneen henkilön tai yrityksen velat järjestellään uudelleen hänen maksukykynsä mukaan. Tavoitteena on, että velallinen pystyy maksamaan velkansa takaisin sovitun ajan kuluessa ja saavuttaa lopulta velattoman tilan. Velkajärjestelyyn voi hakeutua yksityishenkilö tai yritys, jolla on maksuhäiriöitä ja joka ei kykene maksamaan velkojaan takaisin. Hakemus tehdään oman kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen.

Lainaa heti - kilpailuta ja säästä

Lainaaheti.fi kilpailuttaa lainat puolestasi - minkälaista lainaa sinä saisit?

Täytä Lainahakemus