Prime-korko

Prime-korko on yksittäisen pankin itse asettama viitekorko, joka heijastaa markkinakorkojen liikkeitä ja yleistä taloudellista kehitystä. Prime-korko on sidottu lainan korkoon ja se voi vaihdella pankista toiseen. Pankit tekevät päätöksen prime-koron muutoksesta itsenäisesti, joten se voi nousta tai laskea riippuen talouden tilanteesta.

€ 1,000 € 60,000
1 vuotta 15 vuotta
Arvioitu kuukausierä € 342/kk

Tämä arvio on laskettu käyttäen nimelliskorkoa 5.0%.

  • Henkilökohtainen korko
  • Kokeile ilman sitoumusta
  • Ei vaadi vakuuksia

Esimerkki lainan kustannuksista: Lainasumman ollessa €, nimelliskorko . Esimerkin takaisinmaksuaika on vuotta, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 30 €. Takaisinmaksettava kokonaissumma on €, jolloin kuukausittainen lainan maksu €. Lainasummat 1000 € – 60000 €, takaisinmaksu 1-15 vuotta. Nimelliskorko on 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset 0 – 150 €.

Pankin oma viitekorko
Seuraa markkinakorkojen liikkeitä
Voi vaihdella pankista toiseen

Tutustu tarkemmin prime-koron merkitykseen ja vaikutuksiin lainaaheti.fi sivustolla!

Ymmärrä prime-korko

Prime-korko on pankin oma viitekorko, joka määritellään pankin toimesta ja joka voi vaihdella pankista toiseen.

Seuraa prime-koron muutoksia

Prime-korko seuraa markkinakorkojen liikkeitä ja yleistä taloudellista kehitystä, joten on tärkeää seurata sen muutoksia.

Vertaile prime-korkoa muihin korkoihin

Vertaile prime-korkoa muihin korkoihin, kuten euriboriin, jotta saat käsityksen siitä, kumpi korko on sinulle edullisempi.

Prime-korko: Mikä se on ja miten se määritellään?

Prime-korko on pankkien käyttämä viitekorko, joka määritellään pankin omien kustannusten ja markkinatilanteen perusteella. Se on pankkikohtainen ja sitä voidaan muuttaa pankin oman harkinnan mukaan. Prime-korkoon sidotun lainan korko muuttuu aina, kun pankki muuttaa omaa prime-korkoaan.

Prime-korko on yksi vaihtoehto lainan viitekoroksi. Muita yleisesti käytettyjä viitekorkoja ovat esimerkiksi euribor ja kiinteä korko. Euribor on euroalueen yhteinen viitekorko, joka määritellään päivittäin. Kiinteä korko taas on lukittu tiettyyn prosenttilukuun koko laina-ajaksi.

Prime-korko vaihtelee eri pankkien välillä, joten lainaa hakiessa kannattaa vertailla eri pankkien tarjoamia prime-korkoja. Esimerkiksi S-Pankin prime-korko voi olla eri suuruinen kuin POP Pankin. Lainan korko muodostuu viitekoron lisäksi pankin marginaalista, joka on pankin omaa tuottoa.

Prime-koron suuruuteen vaikuttavat muun muassa pankin rahoituskustannukset ja markkinakorot. Pankki voi muuttaa prime-korkoaan esimerkiksi silloin, kun markkinakorot nousevat tai laskevat. Prime-korko on yleensä sidottu kuukauden mittaiseen tarkastelujaksoon.

Asuntolainan korko voi olla sidottu prime-korkoon. Tällöin lainan korko muuttuu aina, kun pankki muuttaa omaa prime-korkoaan. Prime-korkoon sidotun asuntolainan etuna on se, että lainan korko on yleensä matalampi kuin kiinteä korko. Toisaalta prime-korkoon sidottu laina on alttiimpi korkojen nousulle.

Prime-korkoon sidotun lainan korko voi vaihdella suurestikin laina-aikana. Siksi on tärkeää, että lainanottaja ymmärtää, mitä prime-korko tarkoittaa ja miten se vaikuttaa lainan kustannuksiin.

Kilpailuta lainat - Prime-korko

Usein kysytyt kysymykset

Prime-korko määritellään markkinakorkojen perusteella niin, että se seuraa markkinakorkojen muutoksia. Markkinakorkojen noustessa myös prime-korko nousee ja päinvastoin. Käytännössä prime-korko on pankin tarjoama korko parhaille asiakkailleen, ja se on yleensä lähellä pankkien keskinäisten lainojen korkoa. Prime-koron määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa rahan hinta eli keskuspankin ohjauskorko, pankkien välisten lainojen korko sekä pankkien tavoittelema tuotto.

Lainaa heti - kilpailuta ja säästä

Lainaaheti.fi kilpailuttaa lainat puolestasi - minkälaista lainaa sinä saisit?

Täytä Lainahakemus